Real-estates


Prodej pozemku vedeného na KÚ jako orná půda, o rozloze 3649 m2, s podílem id. 1/2 na přilehlé cestě. K pozemku je možné přikoupit také druhý podíl id. 1/2 na přielhlé cestě včetně pozemku, který přiléhá k cestě z protější strany, je vedený také jako orná půda a má rozlohu 4609 m2. Vše bez IS. Zakázku vyřizuje R. Datinská 724/161 266, datinska@dialogreality.cz.